Tin tức

October 15, 2019

Lễ hội công nghiệp màn hình của Trung Quốc đang đến gần!

Lễ hội công nghiệp trưng bày thương mại hàng năm của Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 4-6 tháng 12 năm 2019 tại Thâm Quyến. Bạn sẽ thấy các công nghệ mới như 5G, AI, 8K, IOT, IOD và cách màn hình thông minh liên kết vũ trụ! Gặp gỡ Maxbright, chúng tôi mời bạn tham dự cuộc họp đặc biệt này. Maxbright sẽ mang đến sản phẩm sáng tạo mới được phát triển của chúng tôi để giới thiệu công nghệ và ứng dụng mới nhất. Hãy làm việc cùng nhau để tạo ra một tương lai mới!

Chi tiết liên lạc